Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

Udtalelse vedr. Tvinds Regnskovsprojekt i Malaysia

Arne Wangel, 22-10-2001

På opfordring af Michael Norling, medlem af Tvinds lærergruppe, har jeg gennemgået det af ham fremsendte materiale vedr. Tvinds Regnskovsprojekt i Malaysia.

Jeg har siden 1982 fulgt den økonomiske, politiske og sociale udvikling i Malaysia i forbindelse med en række forskningsopgaver om industrialisering og arbejdsforhold, som er gennemført under længerevarende feltophold. Jeg er ansat som lektor ved Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet. Som konsulent for DANCED har jeg gennem de seneste to år løst en række opgaver vedr. forberedelse og vurdering af projekter i Malaysia. Idet min erfaring ikke vedrører skovbrug, gælder udtalelsen de samfundsmæssige forhold omkring regnskovsprojektet, som blev afgørende for dets forløb. Udtalelsen kan således betragtes som et supplement i forhold til Morten Knudsens vurdering af projektet.

Det modtagne materiale består af projektansøgningen samt korrespondance mellem den projektudførende organisation og Fonden i forbindelse med projektets forløb og afslutning.

Af materialet fremgår, at projektet blev standset, da det stod klart, at den licens til hugst, som var en forudsætning for projektets gennemførelse, ikke kunne opnås. Det fremgår også, at overførte, men ikke anvendte midler blev tilbagebetalt til Fonden.

Jeg er enig i den analyse af udnyttelsen af ressourcerne i regnskovene i Sabah, som angives som begrundelse for et projekt til demonstration af bæredygtigt skovbrug. Påpegningen af en politisk betinget fordeling af licenser til hugst samt tilsidesættelse af gældende bestemmelser uden sanktioner stemmer overens med den vurdering af skovbruget, som også kritiske samfundsvidenskabelige forskere i Malaysia fremfører. Licenser til hugst udgør et væsentligt aktiv i det system af patron-klient relationer eller ’money politics’ (som er termen der anvendes i Malaysia), der præger de politiske institutioner i Malaysia. Derfor vil aktører, der ikke er i stand til at tilbyde modydelser i form af politisk eller anden opbakning til den dominerende elite, stå svagt i eller være udelukket fra tildelingen af licenser. Påpegningen af behovet for et projekt til demonstration af bæredygtigt skovbrug er parallel til DANCEDs prioritering i sit Malaysia landeprogram af ’multiple-use management of forest resources’ , hvor udnyttelse af tømmer sker i sammenhæng med skovens betydning for bl.a. beskyttelse af landskab mod erosion, beskyttelse og opbevaring af ferskvandsressourcer, regulering af floder og af mikro-miljøer, bevaring af biodiversitet og etablering af muligheder for øko-turisme.

Et sted i materialet betegnes projektet som ’dristigt’. Man kunne spørge, om Fonden ikke burde have vurderet risikoen som højere på et tidligere tidspunkt. For eksempel, ville en projektplanlægning baseret på Logical Framework Analysis have rejst spørgsmålet om, hvorvidt opnåelsen af licens til hugst udgør en ’killer assumption’, dvs. en forudsætning, der ikke kan forventes opfyldt, men som er afgørende for projektets opfyldelse af sit formål. Trods den betydelige investering synes Fonden at have lagt mest vægt på de velbegrundede behov for forandring mod et bæredygtigt skovbrug.