Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

THE VOICE OF THE THIRD WORLD

Projektets navn: The Voice of The Third World - Den tredje Verdens Stemme
Ansøger: Institute for Scientific Research and Applied Sciences - IFAS
Udfører: All Europe Satellite Television Ltd.
Periode: 1988-1992
Bevilliget beløb: 13.963.000 kr
Udbetalt beløb: 13.963.000 kr.

Beskrivelse af projektet:
Projektet var et forskningsprojekt, der gik ud på at vise, at satellit-tv kan være et kulturbærende redskab, der bringer mennesker i nord og syd, øst og vest nærmere hinanden. Dette skulle ske ved at give seere i Europa adgang til at se tv-programmer, produceret i og af den tredje verden. Desuden skulle tv-stationen producere en ny type folkelig tv-serie, hvor man følger en gruppe mennesker på vej jorden rundt og oplever deres møde med mennesker undervejs.

Projektets status og afslutning:
Projektet blev gennemført som planlagt. One World Channel blev en realitet - 42 nationale tv-selskaber bidrog med programmer, og tv-serien "Return of Marco Polo" producerede 150 udsendelser. De opstillede hypoteser blev alle afprøvet.

Dette forskningsprojekt bar den smukke titel: Den Tredje Verdens Stemme.
For at forstå projektets betydning og idé og for at forstå, hvorfor projektet levede og blomstrede fra 1988 til 1992, skal vi minde om en smule historie. Ikke forstået som historieskrivning, men blot som henvisninger til kendte tidstypiske fænomener.

I 1985 begyndte Gorbachov at beskrive "perestrojka" og "glasnost" og et Sovjetunionen, truet af opløsning. For første gang i hele efterkrigstidens iskolde historie fik en sovjetisk præsident udstrakt pressedækning. Den kolde krig var under opblødning.
BBC sendte i 1986 en serie om mennesker i Sovjetunionen. Det var en af de første gange, at helt almindelige sovjetborgere kunne ses på satellit-tv, og det var cirka første gang vi kan huske virkningen af ved selvsyn at opleve sovjetborgere som helt almindelige mennesker, der så verden og Vesten gennem andre øjne end dem, vi forventede. Bønder i gummistøvler med dårlige tænder. En kone fuld af skepsis over for Gorbachov, der "nok kunne snakke, men ikke bringe sæbe".
CNN sendte live fra høringerne i den amerikanske kongres omkring Oliver North og de skumle aktiviteter i Reagans kældre.
I Danmark begyndte satellitparaboler at dukke op i haver og på husgavle. Regeringen førte en håbløs kamp mod denne civile ulydighed, der dog endte med, at staten måtte afgive sit monopol på medieområdet.
I 1989 faldt Berlinmuren og andre fald fulgte efter. Tv-billeder fra den anden side af jerntæppet gennembrød det tæppe, som både Vestens og Østens ideologer havde svejset sammen.
Billeder fra den tredje verden var endnu en sjældenhed. Den tredje verden kunne blive omtalt, men ikke tale i de vestlige medier. CNN var dengang endnu ikke særlig udbredt. CNN World Report var der simpelthen ikke. De europæiske tv-stationer leverede, når de beskæftigede sig med den tredje verden, næsten udelukkende udsendelser, som så den tredje verden med den første verdens øjne, hvorimod den tredje verdens syn på sig selv og på resten af verden ikke var repræsenteret.

Tanken om at skabe et forskningsprojekt med det formål at bringe billeder fra den tredje verden til europæerne via satellit-tv forekommer i dag næsten banal. Men det var den ikke dengang. At skaffe sig plads på en transponder og sende satellit-tv var dengang en avanceret sag og et spring ud på dybt vand for de udførende parter.

Stadigvæk anno 2001 er der mange billeder, der aldrig får lov at nå os. Visse lande er ude i kulden. Andre blot overset af medierne. Tænk blot på Polen, og hvor langt der er mellem billeder fra dette naboland, der er i gang med en historisk forvandling. Visse lande har endnu i dag ikke gjort sig fortjent til vore journalisters bevågenhed.

I 1988 var tanken højaktuel. Omsat til et projekt med penge, budget og mennesker var det et højst oppositionelt udtænkt aktionsforskningsprojekt. Det gik ikke ud på at klage til nogen over slagsider i billedvalget. Det gik ud på at skaffe billederne og udsende dem i en folkelig og ligetil ramme. Det gik ud på at benytte den nyeste teknik indenfor tv- og satellitteknologi til at udføre det, som ellers kun meget sparsomt blev udført: at låne stemme til den tredje verden. Projektets titel blev derfor The Voice of The Third World.

One World Channel
I september 1988 blev projektet godkendt af Fonden, og forberedelserne kunne gå i gang. I maj 1989 startede satellit-tv-kanalen One World Channel. I 3½ år sendte kanalen dagligt i 1½ time.
Den samlede produktion i de 3½ år blev 1800 timers udsendelser, præsenteret og forklaret for almindelige mennesker i hele Europa og senere hen i forløbet også for asiatiske seere via en indonesisk satellit.

Bidrag fra nationale tv-stationer
Udsendelserne bestod af programmer, produceret i den tredje verden af den tredje verdens nationale tv-selskaber, præsenteret, oversat og tekstet af One World Channel.
One World Channel opnåede leverancer af tv-programmer fra 42 forskellige nationer: Algeriet, Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brasilien, Chile, Columbia, Cuba, Forenede Arabiske Emirater, Ghana, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jordan, Jugoslavien, Kenya, Kina, Malaysia, Marokko, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nordkorea, Pakistan, palæstinenserne, Peru, Qatar, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Sri Lanka, Syrien, Thailand, Tunesien, Venezuela, Zambia, Zimbabwe og Ægypten.
Derudover modtog og sendte OWC programmer fra internationale organisationer, UNESCO, UNICEF, WHO, FAO, UNDP og private udviklings- organisationer.

Her er titlerne på nogle af udsendelserne:

"Lastbilproduktion i Algeriet"
"Dukketeater i Indonesien"
"Den gule Flod - serie fra Kina"
"Rejsen til Vesten - serie fra Kina"
"Tryllekunst og cirkus fra Nordkorea"
"Folkelige bevægelser i Indien"
"Ægyptens nobelprismodtager i litteratur, Naguib Mafouz"
"En poet på æselryg gennem Senegal"

Desuden udsendelser om almindeligt familieliv i talrige lande.

One World Channel oversatte programmer løbende fra kinesisk, arabisk, fransk, spansk og portugisisk ved hjælp af frivillige oversættere.

Return of Marco Polo
Den ugentlige serie "Return of Marco Polo" var rejseudsendelser med udgangspunkt i det gode skib Return of Marco Polo og besætningens møde med forskellige mennesker på sin rejse i Marco Polos spor.

Return of Marco Polo producerede 156 halvtimes tv-programmer. Der blev sendt et program om ugen i 3 år. Skibet Return of Marco Polo sejlede Jorden rundt med sin besætning og tog seerne med. Til Chile, Pitcairn Islands, Påskeøerne, Tahiti, Fiji, Papua New Guinea, Kina, Malaysia og mange andre lande på rejsen fra Chile til Grækenland.

Et af besætningsmedlemmerne kunne bruge et videokamera, de andre lærte det hen ad vejen. Udstyret var professionelt. I starten blev filmene redigeret i Norge, men efterhånden overgik alt arbejdet med fremstilling af de færdige udsendelser til skibsbesætningen, inklusive den engelske tekstning. Deres arbejdsform, som ofte blev beskrevet i selve udsendelserne, og deres produkter var nyskabende, hvilket både bekræftes af seerreaktionerne i form af breve og af et stort antal efterfølgende eksempler på tv-udsendelser, der synes inspireret af disse nybrud.

Her er titlerne på nogle af udsendelserne:

"Living on a Dot in the Indian Ocean" (fra Maldiverne)
"Village Life in Kerala" (fra Indien)
"Mahouts and their Elephants" (fra Thailand)
"Welcome to Pretty City" (fra Madagascar)
"A Stone’s Throw from the Nile" (fra Ægypten)

Nyheder
En daglig 10 minutters nyhedsudsendelse blev det også til.
Nyhederne var et forsøg på at sige noget andet end det, der almindeligvis bliver betragtet som en nyhed. Indslagene blev bl.a. fremstillet på baggrund af nyhedsrapporter fra FN og UNICEF samt det jugoslaviske nyhedsbureau Tanjug.

Særlige tv-begivenheder 

  • I 1989 var One World Channel den officielle tv-sender af Den alliancefri Bevægelses møde i Jugoslavien i Beograd (The Non-Aligned Movement), hvorfra der blev sendt live. 
  • Interview med Indonesiens daværende udenrigsminister Ali Atas. 
  • Interview med forhenværende præsident Julius Nyerere fra Tanzania. 
  • Samtaler med Indiens og Ægyptens diplomater i Norge, hvor One World Channels produktion fandt sted.
  • Interview med opfinderen af Grameen Bank i Bangla Desh, Mohamad Yunus. Der blev også bragt dokumentarfilm om "de fattiges bank".
  • Samtale med Carlos Cardoso fra Mozambiques nyhedsbureau (myrdet nov. 2000). 
  • Reportager fra Verdens største Loppemarked i Stockholm, der år efter år omsatte menneskers brugte ting til millioner af kroner til UFF's projekter i Afrika. 
  • Reportager fra de første frie valg i Namibias historie (1990). 
  • Besøg af en tremandsdelegation fra English Department of China Central Television.

Var det pengene værd?
1800 timers tv med nyskabende indhold og form og tro mod sit formål; at låne stemme til den tredje verden kostede alt inklusive - skib, besætning, tv-station, frivillige, løn, trykte månedsprogrammer, promotion af kanalen, bånd, kopier, kontakter og telefonregninger - alt: 18 mio. kr. 
Det er 10.000 kr. pr. times udsendelse. 
Til sammenligning brugte BBC i 1999-2000 i gennemsnit 1,1 million kr. pr. time. 
For at få det til at løbe rundt under de første års økonomisk ikke-selvbærende omstændigheder måtte One World Channel skaffe sig allierede og venner, der ydede flittigt og gratis. Alt fra gratis trykning af tv-programmerne, gratis videobånd fra andre tv-stationer og betalte reklamer, til studiemøbler fra Kinnarps mod reklame, og gratis gulvtæppelim.
10.000 kr. pr. time er så billigt, at det rejser et helt modsat og indlysende spørgsmål: hvordan i alverden lod det sig faktisk gøre? 
Det gjorde det, fordi One World Channel blev en hjertesag for de udførende mennesker og for mennesker i de lande, der deltog.

Projektets afslutning
I september 1992 sluttede projektet som planlagt. 
Der var og er dog stadig lang vej igen frem mod en egentlig solid dækning af begivenheder og forhold fra hele kloden. Der var derfor al mulig grund til at søge en fortsættelse af The Voice of The Third World. Imidlertid ophørte transponderen med at sende, men at skaffe ny sendetid og overgå til at blive en kommerciel tv-kanal krævede et så stort kapitalinput, at det var langt uden for både All Europe Satellite Television Ltd. og Fondens rækkevidde. Derfor blev kanalen nedlagt sammen med transponderen. 
Vi kunne trøste os med, at der trods alt nu var flere billeder af den slags, som One World Channel mellem 89 og 92 var ret alene om at sende.

Fondens bestyrelse skrev i sit referat fra bestyrelsesmøde i juni 1993, at
- der er modtaget afsluttende rapport med bilag. 
- der er blevet produceret 150 film fra hele verden. 
- der er produceret 156 udsendelser af Return of Marco Polo. 
- der er bragt udsendelser fra 42 nationale tv-selskaber i den tredje verden.

Udsendelserne er blevet udsendt til 22 millioner husstande i Europa, 2.2 millioner husstande i Skandinavien og til hele Sydøstasien.
Bestyrelsen konkluderer, at det er et projekt, der har haft stor betydning og har været til stor glæde for mange mennesker i verden, og at det har bidraget væsentligt til oplysning om menneskers livsbetingelser i den tredje verden.

Et lille udvalg af seerbreve

Fra Spanien, 19.03.91: "One World Channel. I have been watching your program for 1½ years - I find it very interesting + educational. Thank you for being there."

Fra Danmark, april 90: "Jeg takker jer for et virkelig godt og seriøst program som I udsender. Jeg bor i Aalborg og jeg har et virkelig godt billede, da jeg er koblet ind på vores Stofa-net. Jeg kan se jer over vores franske kanal om formiddagen. Jeres programmer er meget seriøse og samtidig er de meget oplysende. Ønsker jer alle godt i fremtiden."

Fra Jugoslavien, 19.07.89: "Hello everybody! Here is an idea for you to make a programme about - a place where Marco Polo was born... Come to Korcula! It's great here! A lot of greetings to all of you."

Fra Thailand, 07.11.91: "Dear One World Channel. During the past few weeks I had the good fortune and spare time to watch many of your films which appear on Thai Television most weekday mornings. Thank you so much for your selection and range of topics which depict the constructive attempts of peoples and nations to overcome the injustices, diseases and problems of development and growth which confront them in their daily lives. All your presentations are a refreshing change from and in marked contrast to the 'sensationalized' CNN daily portrayals of mankind's potential for 'self- destruction'. Yours sincerely."

Fra Holland, 09.05.90: "Dear lady/Sir. Programs about the daily living of people in developing countries I like to see very much. When we see or hear news about these countries it is many times bad news: hunger, disasters, fighting and so on. Your programs show the 'other side' of life, you show how people try to improve their lives..."

Fra Finland, 20.02.90: "Dear sirs. One Sunday morning I opened the TV to see if there was anything interesting going on... quite soon I found your transmission. Since then I've looked at it whenever possible. And I've liked your programme a lot..."

Fra Norge, asiatisk studerende, 24.02.90: "Dear Sir/Madame, I do watch your TV programmes very often, here in Oslo. It is increasingly becoming one of the most interesting programmes on the TV for me. I do thank the producers as well as those who present these programmes. It is a very nice way of knowing about the culture of other people as well as various development projects being undertaken by people to improve their living situations. I hope to see more of these films. Thank you. Yours faithfully."

Fra Frankrig, 20.07.89: "Sir, I am connected to the cable of Toulouse, and I listen to your program each day. It is impossible to have the schedule in the specialized press, perhaps due to the political implication of showing the third world..."

Fra Holland, 07.08.89: "Kære TV-danskere, We shall be glad to receive your August schedule for TVT, which for some time now we enjoy in the morning... Since Danish is one of my favourite hobbies, I can appreciate your fine programs all the more. Mange tak for alt! Venlig hilsen."

Fra Grækenland, 08.02.90: "Dear Sirs, I discovered today with great satisfaction your wonderful television program, which I enjoyed greatly. Please accept my warmest congratulations and the expression of my admiration for the quality of the production. I hope and wish you to continue long, very long, in the future. Thank you."

Fra Danmark: "Da I har efterlyst kommentarer angående udsendelserne på One World Channel, vil jeg sende et par ord! Jeg synes at filmene fra de såkaldte tredjeverdenslande er vældigt interessante, selv om kvaliteten af filmene er noget svingende. Men det er dog film, man ikke ser på de kommercielle tv-stationer. Jeg holder særlig meget af at se Marco Polo, da jeg i mine unge dage sejlede i handelsflåde... Hermed de venligste hilsener."

Fra Schweiz, dérboende newzealænder, 25.06.90: "Dear One World Channel... I have become an avid admirer of the Marco Polo series. I would just like to say thank you very much for bringing such a wonderful series into our homes..."

Fra Ungarn, 20.03.90: "Dear Sir/Sirs, having watched the programmes of One World Channel, we would like to tell you how much we appreciate these interesting programmes. Your channel offers a lot of information from all over the world. We are two foreigners together living and studying in Hungary, so One World Channel is the most important TV-channel for us..."

Fra Marokko: "To the One World Channel, Thank you very, very, very, very, very, very, very much for this great idea, it's really a One World channel. There´s no one like it in the whole of the world. Really thank you..."