Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

PROJEKTERNE 

Læs om hvert projekt - kort fortalt

EN KRONOLOGISK OVERSIGT OVER PROJEKTER STØTTET AF FONDEN

Start

Slut

Projektets navn

Bevilget *)

Udbetalt

1987

1988

Global Research

12.000.000

2.400.000

1987

1990

International Distributors

409.000

409.000

1987

1990

Grande Garderobe

642.000

642.000

1987

1990

Mutual Mandarin

935.000

935.000

1987

1990

Tropical Farming Research

1.809.000

1.809.000

1987

1993

Scientific Farming in the Caribbean

1.313.000

1.313.000

1988

1992

The Voice of The Third World

13.963.000

13.963.000

1989

1990

Biogas from Fruit Processing Waste

349.000

349.000

1990

1998

Biogasanlæg i Fransk Polynesien

5.950.000

5.950.000

1990

1994

Tropisk regnskov i Malaysia

15.000.000

4.200.000

1992

1997

Miljøprojektet Floryl

16.224.000

13.446.000

1993

1994

Nye vinger på vindkraftanlæg

1.210.000

1.210.000

1994

2001

Floryl: Etablering af elværk

4.480.000

4.536.000

1994

1994

Årets miljøpris

300.000

5.000

1994

1998

Forskningsprojektet af 1. marts 1995

8.000.000

0

1995

1997

Solenergiprojekt i Zimbabwe

384.000

384.000

1996

2000

Solenergiprojekt i Zambia

1.263.000

1.263.000

1996

1997

Solenergi til 200 landsbyskoler og samlingssteder

1.500.000

1.500.000

1996

2000

AIDS Research and HOPE Projects

4.000.000

4.000.000

1996

2000

Payne's Creek Naturreservat

6.960.000

0

1997

1999

Solenergianlæg ved Pædagogiske Værksteder

2.000.000

0

1999

2000

Nødhjælp til Guinea-Bissau og Angola

2.229.000

2.229.000

1999

1999

Nødhjælp til flygtninge fra Kosova

310.000

310.000

1999

2000

Drift af 5 HOPE-centre i det sydlige Afrika

8.769.000

8.769.000

2000

2000

Nødhjælp til ofre for oversvømmelserne i Mozambique

200.000

200.000

2000

-

TCE - ekstra initiativer, som ikke er omfattet af grundprogrammet

800.000

800.000

2000

2001

To hypoteser om vindkraftværker

72.000

67.000

2001

-

TCE - A Pilot Study to Demonstrate Affordable Therapies for HIV

200.000

200.000

2001

-

Frekvensomformer

350.000

200.000

I ALT

111.621.000

71.089.000

*) Beløbene er i danske kroner. Alle tal er rundet af til hele tusinder.
Fonden har bevilget flere penge end den har udbetalt, fordi nogle af projekterne ikke er blevet til noget.
De angivne tal tages med forbehold, idet politiet har beslaglagt alle regnskaber

 

HVERT PROJEKT - KORT FORTALT

Fondens støtte til til IFAS-forskningsprojekter

Global Research
Gik ud på at vise, at allerede eksisterende viden og teknologi, anvendt i den tredje verden, kan føre til udvikling og fremgang for mennesker dér. 36 konkrete eksempler herpå blev opstillet i samarbejde med mennesker i 8 forskellige lande.

International Distributors
En påvisning af at meget store værdier i form af "affald" fra den rige del af verden - her brugt tøj - ved anvendelse af videnskabelige analyser og moderne kommercielle metoder kan overføres effektivt til den fattige del af verden.

Grande Garderobe
En påvisning af at den moderne, rige verdens højtudviklede marketings-, salgs- og målgruppeforskningsmetoder med held kan bringes i anvendelse i den fattige del af verden.

Mutual Mandarin
En påvisning af at der findes umådelig mange nye muligheder for kontakter mellem mennesker i Vesten og mennesker i Folkerepublikken Kina.

Tropical Farming Research
En udforskning af hvilke muligheder et land som Belize rummer for at udvikle bæredygtigt landbrug og samtidig at kunne forbedre levestandarden i landet.

Scientific Farming in the Caribbean
En udforskning af nye videnskabelige dyrkningsmetoder inden for tropisk landbrug, som kan forøge udbyttet af afgrøder på meget fattig jord.

The Voice of The Third World
Et projekt, som gik ud på at vise, at det kan lade sig gøre at skabe en spændende, billig og levedygtig satellit-tv-kanal, byggende på udsendelser fra tv-stationer i den tredje verden, samt på en serie om en gruppe mennesker på vej jorden rundt i skib og deres møde med mennesker i alverdens lande.

Biogas from Fruit Processing Waste
Et projekt, som gik ud på at udforske, om - og i så fald hvordan - det kunne lade sig gøre at afskaffe et forureningsproblem med frugtaffald ved at skabe en lavteknologisk metode til at omforme det til biogas og nyttige restprodukter.

 

Forskningsprojektet af 1. marts 1995

Forskning i hvordan computere kan anvendes i forbindelse med et samlet undervisningssystem i skoler. Projektet blev bevilget af Fonden, men ingen penge blev udbetalt, fordi ansøgeren valgte at finansiere projektet på anden vis.

 

Fondens støtte til fremme af vindenergi

Nye vinger på vindkraftanlæg
Indkøb, opsætning og afprøvning af tre nye vinger på Tvindkraft. Elektricitet fremstillet ved vindkraft skaber ikke CO2 og bidrager således ikke til drivhuseffekten. Med 3 nye vinger kunne Tvindkraft fortsætte sin miljøbeskyttende funktion.

To hypoteser om vindkraftværker
Forskning med henblik på at be- eller afkræfte hypoteser om sammenhængen mellem priser og kapacitet pr. mølle i en større vindmøllepark.

Frekvensomformer
Konstruktion af en frekvensomformer til Tvindkraft, der kan fordoble møllens effekt - fra 450 kW til 1000 kW.

 

Fondens støtte til fremme af solenergi

Solenergiprojekt i Zimbabwe
Opsætning af solpaneler ved 85 bønders hytter i landområder i Zimbabwe. Disse bønder deltog alle i i udviklingsprojektet "From Communal to Commercial Farmer", hvorved solpanelerne kom til at tjene som model for vedvarende energianvendelse.

Solenergiprojekt i Zambia
Opsætning af solpaneler ved 87 bønders hytter  og samlingssteder i landområder i Zambia - til gavn for naturmiljøet og som model for andre.

Solenergi til 200 landsbyskoler og samlingssteder
Opsætning af 200 solpaneler ved skoler og samlingssteder for mennesker i landområder i det sydlige Afrika, hvor der ikke i forvejen var adgang til elektricitet.

Solenergianlæg ved Pædagogiske Værksteder
Opsætning af solpaneler ved pædagogiske værksteder i landområder i Mozambique og Angola. Projektet blev ikke til noget, idet ansøgeren trak sin ansøgning tilbage.

Biogasanlæg i Fransk Polynesien

Et miljøprojekt med henblik på at beskytte naturen på Tahiti, der gik ud på i forbindelse med udvidelsen af en eksisterende svine- og hønsefarm at bygge et biogasanlæg, så gyllen i stedet for at forurene, kunne udnyttes som en værdifuld ressource ved produktion af gødning og elektricitet.

 

Årets miljøpris

En konkurrence, udskrevet for skoler i Danmark med præmiering for de bedste miljøbeskyttende aktiviteter.

 

Tropisk regnskov i Malaysia

Et miljøprojekt, der gik ud på at undersøge og vise, hvordan miljøbeskyttelse og kommercielle interesser kan gå hånd i hånd.

 

Payne's Creek Naturreservat

Gik ud på at bevare et unikt stykke natur og drive det som et naturreservat, åbent for en særlig form for økoturisme og biologisk forskning. Projektet blev ikke til noget.

 

Fondens støtte til Miljøprojektet Floryl

Projektet gik ud på at støtte gennemførelsen af et stort igangværende miljø- og forskningsprojekt i Brasilien, med henblik på at frembringe elektricitet på en måde, som ikke forringer Jordens CO2-balance.

 

Fondens støtte til nødhjælpsprojekter

Nødhjælp til Guinea-Bissau og Angola
Uddeling af nødhjælpspakker til mennesker i Guinea-Bissau og Angola.

Nødhjælp til flygtninge fra Kosova
Uddeling af nødhjælpspakker til flygtninge fra Kosova.

Nødhjælp til ofre for oversvømmelserne i Mozambique
Uddeling af nødhjælp til ofre for oversvømmelser i Mozambique.

Fondens støtte til kampen mod AIDS

AIDS Research and HOPE Projects
Et kombineret forsknings- og humanitært projekt, der gik ud på at skabe en model for, hvordan mennesker i det sydlige Afrika kan tage kampen op mod AIDS, og at etablere 4 HOPE-centre i Zambia, Zimbabwe, Angola og Mozambique.

Drift og videreudvikling af 5 HOPE-centre i det sydlige Afrika
Bevilling til fortsat drift af 5 eksisterende HOPE-centre i det sydlige Afrika. Formålet med HOPE-centrene er at sætte ind over for spredningen af AIDS og mindske den menneskelige lidelse, forårsaget af AIDS.

TCE - Ekstra initiativer, som ikke er omfattet af grundprogrammet
Et humanitært projekt, der ansøger om penge til ekstraprogrammer til HUMANA People to People's HIV- og AIDS-program, TCE - Total Control of the Epidemic.

TCE - A Pilot Study to Demonstrate Affordable Therapies for HIV
Et kombineret forsknings- og humanitært projekt. Gennem praktisk-videnskabelige forsøg søges bevist, at der findes prisbillig medicin på markedet, som kan bidrage til at nedsætte det tempo, hvormed HIV-virus formerer sig i kroppen.

Top