Dansk version
Front page
What is the Foundation?
The Projects
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Verdict highly unlikely.
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Articles and messages
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Support to Humanitarian Purposes
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen fra Fonden til fremtiden

 

EN HILSEN FRA FONDEN TIL FREMTIDEN

Verden er fuld af trakasserier. Der er altid mennesker nok, der vil slås med hinanden over småting, fremhæve det forkerte, oven i købet blæse det op i overstørrelse og prøve at binde mennesker det på ærmet. 

Men lige såvel som dette er tilfældet, så gælder det også, at verden er fuld af mennesker, der godt ved, at trakasserier er vejen tilbage. Og som hverken finder på trakasserierne eller lader sig fange af dem. 

Fonden er i skrivende stund ramt af en trakasseri. Eller hedder det ET trakasseri? Lige meget. Fonden og dens bidragydere og nu fyrede bestyrelse har levet et liv, hvori den/vi har bestræbt sig/os på at gøre godt. At handle til fordel for mennesker - med fremsyn, perspektiv, godhed. At handle for de mange mennesker i verden, og ofte for de underprivilegerede, de ubemidlede. At handle til fordel for en bedre fremtid. At handle uegennyttigt, ofte på tværs af det almindelige. 
For desværre er det almindelige i Danmark ofte, at enhver er sig selv nok. Det er i hvert fald ikke almindeligt, at mennesker bruger deres personlige midler til at give væk, til at gøre godt med. Det er heller ikke almindeligt, at mennesker sætter sig for at lægge kræfterne sammen for at afhjælpe nogle af verdens onder, så det bliver til fordel for mennesker tusinder af kilometer borte. 
Det er ikke almindeligt - og hvad der ikke er almindeligt, skal jo i H. C. Andersens fædreland kanøfles. Det kan enhver forstå. 

Det er Fonden blevet. Ganske uretmæssigt. Det lyder trivielt. Men vi er IKKE skyldige i hverken mandatsvig eller groft skattesvig, som politiet har sigtet nogle af os for, og måske vil tiltale os for. Vi har IKKE stoppet pengene væk, gemt dem, brugt dem på os selv eller noget helt fjerde og endnu mere ondskabsfuldt, og dette fremgår både af regnskaberne og af den virkelighed, som Fondens midler har bygget op - fakta, som kan verificeres af alle og enhver. Pengene er brugt til Fondens formål og bevilget efter reglerne. 

Men læser man om Fondens projekter, står der meget mere, som, når det kommer til stykket, er endnu vigtigere. Om de gode idéer, om forestillingerne om, hvordan tingene kan blive bedre, om fejltagelser og nye erfaringer, om stop og overvejelser på vejen, om de gange, hvor det ikke lykkedes, om den indsats, der er nødvendig for at løse en række af de spørgsmål, der omgiver menneskers dagligdag og liv, om arbejdet med at få det hele virkeliggjort, om resultaterne, både de mindre og de store. Det er det, der har været vigtigt ved Fondens virke. Det er det, der er værd at huske, værd at skrive op i kalenderen. 

Fremtiden kan ikke virkeliggøres via trakasserier - der må virkelige mennesker med virkelige kræfter og indsatser og midler til. Udvikling og skridt til fordel for fremtiden skal nødvendigvis være en ægte vare - og kan ikke blive til noget via systematisk løgn, påfund, spekulationer, fantasifostre, forfølgelse af en bestemt gruppe mennesker - og andre inhumane rester fra sædvanlighedens kolde, men desværre så selvfølgelige overdrev. 

Fonden (den hidtidige) ved sin tidligere bestyrelse hilser - sigtet og pengeløs (politiet har beslaglagt dens midler) - fremtiden velkommen og vil fortsat gøre sit til at virkeliggøre en bedre fremtid for mange mennesker i verden, alle trakasserier til trods. Sammen med alle de mange mennesker i denne verden, som hver dag og hele tiden går de skridt, der skal til, for at forbedre nutiden og gøre fremtiden mere rig for alle, mere mulig, mere munter og tillige substantiel.