Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 

Tilbage

Bilag 3 

EN KRONOLOGISK OVERSIGT OVER PROJEKTER STØTTET AF FONDEN

Start

Slut

Projektets navn

Bevilget *)

Udbetalt

1987

1988

Global Research

12.000.000

2.400.000

1987

1990

International Distributors

409.000

409.000

1987

1990

Grande Garderobe

642.000

642.000

1987

1990

Mutual Mandarin

935.000

935.000

1987

1990

Tropical Farming Research

1.809.000

1.809.000

1987

1993

Scientific Farming in the Caribbean

1.313.000

1.313.000

1988

1992

The Voice of The Third World

13.963.000

13.963.000

1989

1990

Biogas from Fruit Processing Waste

349.000

349.000

1990

1998

Biogasanlæg i Fransk Polynesien

5.950.000

5.950.000

1990

1994

Tropisk regnskov i Malaysia

15.000.000

4.200.000

1992

1997

Miljøprojektet Floryl

16.224.000

13.446.000

1993

1994

Nye vinger på vindkraftanlæg

1.210.000

1.210.000

1994

2001

Floryl: Etablering af elværk

4.480.000

4.536.000

1994

1994

Årets miljøpris

300.000

5.000

1994

1998

Forskningsprojektet af 1. marts 1995

8.000.000

0

1995

1997

Solenergiprojekt i Zimbabwe

384.000

384.000

1996

2000

Solenergiprojekt i Zambia

1.263.000

1.263.000

1996

1997

Solenergi til 200 landsbyskoler og samlingssteder

1.500.000

1.500.000

1996

2000

AIDS Research and HOPE Projects

4.000.000

4.000.000

1996

2000

Payne's Creek Naturreservat

6.960.000

0

1997

1999

Solenergianlæg ved Pædagogiske Værksteder

2.000.000

0

1999

2000

Nødhjælp til Guinea-Bissau og Angola

2.229.000

2.229.000

1999

1999

Nødhjælp til flygtninge fra Kosova

310.000

310.000

1999

2000

Drift af 5 HOPE-centre i det sydlige Afrika

8.769.000

8.769.000

2000

2000

Nødhjælp til ofre for oversvømmelserne i Mozambique

200.000

200.000

2000

-

TCE - ekstra initiativer, som ikke er omfattet af grundprogrammet

800.000

800.000

2000

2001

To hypoteser om vindkraftværker

72.000

67.000

2001

-

TCE - A Pilot Study to Demonstrate Affordable Therapies for HIV

200.000

200.000

2001

-

Frekvensomformer

350.000

200.000

I ALT

111.621.000

71.089.000

*) Beløbene er i danske kroner. Alle tal er rundet af til hele tusinder.
Fonden har bevilget flere penge end den har udbetalt, fordi nogle af projekterne ikke er blevet til noget.
De angivne tal tages med forbehold, idet politiet har beslaglagt alle regnskaber

Tilbage