Forsiden
Hvad er Fonden?
Projekterne
The Voice of the Third World - et projekt
Miljøprojektet Floryl -
et projekt
Fondens bidrag til bekæmpelse af HIV/AIDS i Afrika
Spørgsmål med svar
Har staten ført tilsyn?
Hvem må en fond støtte?
Erik Werlauffs responsum
Må Fonden støtte en erhvervsvirksomhed i udlandet?
Aage Michelsens responsum
Henrik Christrup(H): Domfældelse helt usandsynlig
Fondens bidragydere
Fondens tidligere bestyrelse
Artikler og meddelelser
Ekspertudtalelser om Fondens projekter
Til støtte for humanitære formål
Til fremme af forskning
Til beskyttelse af natur- miljøet
En hilsen til fremtiden

 


Tvind - kommentar af Lars Rugaard i Orientering d. 30.10.2001

STUDIEVÆRT
En luksuslejlighed ved Miami Beach, en uhyre diskret mr. Petersen og et medlemskab af en lokal millionærklub er nye elementer i den evigt-kørende Tvind-sag – elementer, der har øget presset på myndighederne for at få den omstridte organisation knækket.
Men som så mange gange før spiller forargelsen en stor rolle i sagen. Det har hidtil ikke været nok, og derfor er det ikke på forhånd givet, at myndighederne denne gang vinder duellen med Tvind, siger Lars Rugaard i denne kommentar.

INDSLAG
Tvind-skolernes symbol er den store vindmølle ved skolesamarbejdets hovedanlæg i Vestjylland. Men der er tale om et symbol på flere måder, end hensigten formentlig var, da møllen blev opført.

For de efterhånden mange sager omkring Tvind kører støt og roligt som møllevingerne og man kan også med god ret sige, at de ofte har kørt i ring.

Den hidtil største sag var, da daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen gennem en strammere lovgivning forsøgte at fratage Tvind-skolerne adgang til offentlige midler. Det endte med en dom, hvor Højesteret konstaterede, at lovindgrebet var grundlovsstridigt.

En anden sag handlede om anklager mod Tvind for bedrageri. Det var rigsrevisionen og kammeradvokaten, der havde anbefalet ministeren at rejse sagen, så det gjorde han. 21 måneder senere måtte statsadvokaten i Ålborg lade sagen falde – materialet indeholdt ikke grundlag for at gennemføre en sag.

I april i år gik politiet i aktion mod Tvinds hovedkvarter i Ulfborg i Vestjylland – der hvor vindmøllen står og symboliserer livets evige kredsløb. På grundlag af sigtelser for grov skatte- og mandatsvig gennemførtes en ransagning og beslaglæggelse af dokumenter og dataudstyr. 

Målet var denne gang ikke skolerne, men det der i Tvind-sproget kaldes fonden - en forkortelse af Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Politiet mente, at midler ikke blev brugt i overensstemmelse med fondens formål og dermed blev unddraget beskatning på ulovlig vis.

Et tilbagevendende element i Tvindsagerne har været pressens medvirken. Flere af sagerne er fulgt i hælene på pressekampagner, der på grundlag af udtalelser og materiale fra tidligere Tvind-ansatte har sat spørgsmålstegn ved lovligheden af Tvinds aktiviteter.

Tydeligst var pressens medvirken, da politiet ransagede hovedkvarteret i Ulfborg i april. Det skete efter en kritisk dokumentarudsendelse på TV2, og Holstebros politimester, Jens Kaasgaard, sagde dengang, at inspirationen og det umiddelbare grundlag var tv-stationens materiale.

Det var i øvrigt grundlag for, at politiet gav TV2 mulighed for at være på pletten og optage politiaktionen – en fremgangsmåde politiet siden har taget afstand fra.

Den seneste sag er en udløber – eller måske ligefrem et ornament – på sagen om grov mandat- og skattesvig fra april i år. 

Det nye er, at JyllandsPosten i sin søndagsudgave berettede, at Tvind-samfundets grundlægger, den næsten mytiske – nogen vil sige dæmoniske – Amdi Petersen bor i en luksuslejlighed i millionærparadiset Fisher Island ved Miami i USA.

I en stor artikel giver bladet en meget malerisk beskrivelse af det luksusliv, som Amdi Petersen og hans samlever Kirsten Larsen lever i en lejlighed, der er købt af et selskab, der indgår i Tvind-systemet. En beskrivelse af, hvordan Amdi Petersen vågner op og indleder en ny dag, kunne give indtryk af, at bladets medarbejdere har talt med ham, men det viser sig dog ikke at holde stik.

Afsløringen har vakt forargelse og vrede blandt politikere og tidligere Tvindlærere, fremgik det af JyllandsPostens reportage og andre mediers opfølgninger. De har også ført til en nærmere granskning fra skattemyndighedernes side af, om Amdi Petersen kan siges at have nydt frynsegoder, der burde have været selvangivet og beskattet.

Der er ingen tvivl om, at beretningen om luksuslejligheden på Fisher Island – der ifølge andre rapporter blot er en af flere gemmesteder - har lagt yderligere pres på arbejdet med at få gennemført sagen mod Tvind og dets ophavsmand. Beretningen om, at førstemanden for en institution, der præsenterer sig som en spydspids for det humanitære og det miljømæssige arbejde over hele kloden, tilsyneladende bruger formuer på vellevned, vækker dyb forargelse og fører til krav om målbevidst indsats.

Og var det graden af forargelse, der var afgørende, er der ingen tvivl om, at Amdi Petersen og hans imperium ville blive dømt for alt, man kan blive dømt for.

Men den juridiske dom skal ikke afsiges af en moralsk domstol på grundlag af de anklager, pressen formulerer. Den skal afgøres af en rigtig domstol efter en grundig bevisvurdering af politiets efterforskning og undersøgelse af, om nogle regler kan siges at være brudt.

Historien om Tvind er fuld af eksempler på, at forargelsens grundlag ikke altid holder for den grundige juridiske gennemgang. Og ser man på det foreliggende materiale, er der noget der tyder på, at politiet arbejder med en uhyre svær sag.

Forskellige fremtrædende jurister har udarbejdet responsa, der på vigtige punkter har støttet Tvinds afvisning af, at der er tale om grov mandat- og skattesvig. Det handler først og fremmest om de muligheder en fond har for at investere i andre selskaber og hvad der kan siges at ligge inden for det formål, fonden efter sine vedtægter har sat sig.

Politiet i Holstebro arbejder med sagen. Det har nu skaffet sig adgang til indholdet af krypterede dokumenter fra Tvinds computere, og det har givet et meget stort materiale at gennemgå.

Politimesteren har også bekræftet over for flere medier, at der ikke er hast med at få en samtale med Amdi Petersen. At Tvind-lederen ifølge politimesteren måske kan vise sig svær at få fat på, har heller ikke ført til, at det internationale politisamarbejde er blevet sat på sagen. Hvilket kunne tyde på, at politiet ikke står over for et afgørende gennembrud i sagen.

Problemet har i næsten samtlige Tvind-sager været, at organisationen holder sig utrolig tæt på de gældende regler – og i dette tilfælde vil det sige, at man holder sig til at gøre, hvad de store erhvervsfonde gør.

Er det også lykkedes i denne sag, kan det ende med, at sagen falder fra hinanden og at den offentlige mening endnu en gang står med al sine forargelse og en utilfredsstillet trang til at se Tvind-møllen blive knækket ad rettens vej.